Vinkit

Nuoruuden ja aikuisuuden välitilaa leireillä

YLE:n Horisontti-radio-ohjelmassa 29.7.2017 käsiteltiin rippileirejä ja Prometheus-leirejä nuoren itsenäistymisen kannalta.

Prometheus-leirien ohjelmassa on yhtenä otsikkoaiheena identiteetti:

”Teeman käsittelyn ytimessä on jokainen leiriläinen itse. Pohditaan minäkuvaa, identiteettiä ja itsetuntoa sekä niihin vaikuttavia asioita. Mistä palasista minuuteni on rakentunut? Mistä pidän tai en pidä itsessäni? Teeman tarkoituksena on myös tukea jokaisen identiteetin kasvua ja kokemusta siitä, että on hyvä juuri sellaisena kuin on.”

Horisontti-ohjelmassa haastatellaan asiantuntijoitten lisäksi nuoria leiriläisiä. Pohditaan myös sitä ristiriitaa, joka voi syntyä rippileirien ja Prometheus-leirien opetusten välillä esimerkiksi suhteessa homoseksuaalisuuteen. Horisontin jakso Ei enää lapsi, ei vielä aikuinen on kuunneltavissa YLE Areenalla toistaiseksi.

Mainokset
Vinkit

Syventääko sosiaalinen media identeettikriisiä?

Syksyllä 2014 Kultakuumeen radiolähetyksessä käsiteltiin sosiaalisen median vaikutuksia ihmisen psyykeen. Estetiikan dosentti ja lastenpsykiatri Janne Kurki analysoi sosiaalisen median mukanaan tuomia muutoksia, kuten sitä, että halujen välitön toteuttaminen on korostunut sosiaalisen median myötä. Hänen mielestään tässä ajassa vanhemmuus on muuttunut haasteelliseksi, sillä lastenkin pitäisi oppia odottamaan haluttujen asioiden toteutumista. Pitkäjänteinen tulevaisuuteen suuntautuminen on hävinnyt jopa aikuisilta. Keskittymisen puute ja lyhytnäköisyys ovat mahdollisia haittoja.

Toisaalta sosiaalisen median tutkija Matti Mäntymäki kertoo, että positiivisina puolina sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia viestiä omaa identiteettiä ja yllä pitää sosiaalisia suhteita. Jos sosiaalisen median palveluita käytetään niin, että pyritään todella olemaan yhteyksissä muiden ihmisten kanssa, seurauksena voi olla rikastavia kokemuksia. On syytä muistaa, että sosiaalisen median palvelut on rakennettu minäkeskeiseen itsensä esittämiseen. Jos identiteetti on hauras, muiden ihmisten huomion ja ihailun hakeminen voi korostua, ja juuri tähän sosiaalisen median palvelut antavat välineitä.

YLE Areenalla ohjelma on kuunneltavissa toistaiseksi ja sen voi ladata myös omalle laitteelle tai kuunnella podcastina.

  • Janne Kurki (dosentti, FT, LL)
    • Janne Kurki (toim.), Media ja identiteetti, Apeiron Kirjat, 2010. Kirja perustuu samannimiseen seminaariin, joka järjestettiin Helsingin yliopistolla 2010. Kirjan artikkeleina on julkaistu seminaaripuheet kolmelta esiintyjältä (Paul Verhaeghen, Tere Vadénin, Janne Kurki) sekä mukana myös kaksi Slavoj Žižekin artikkelia.
  • Matti Mäntymäki, Turun yliopisto (tutkijatohtori)

Tags:
July 28, 2017 at 12:00PM
Open in Evernote

Vinkit

YLE Areenalla kehosta ja identieteetistä: Vierge Moderne

Vierge Moderne -ohjelmassa perehdytään naisen elämänkaarella vaiheeseen, jossa nouruus päättyy ja keski-ikä alkaa. Aikuisuus on ikänumeroitten ohella myös kulttuurisesti rakentunut ja eletty aika vaikuttaa siihen, miten koemme kulloisenkin ikävaiheen. Ensimmäisessä jaksossa käsittelyn kohteena on keho ja identiteetti.

Ohelma on katsottavissa YLE Areenalla tammikuun 2018 alkuun saakka ja näkyy myös ulkomailla. Voit seurata ohjelmasarjaa myös vodcastina (=videomuotoinen podcast, jonka voit tilata mobiililaitteesi podcast-sovellukseen).

Tags:

July 27, 2017 at 02:36PM
Open in Evernote